Anna Brodowska

 

Anna Brodowska jest aplikantką adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Z Kancelarią związana jest od października 2014 r. i aktualnie odbywa aplikację adwokacką pod patronatem adw. Ernesta Samsela. Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podczas studiów zdobyła szerokie trzyletnie doświadczenie zawodowe w Kancelarii Prawnej w Rzeszowie wskazywanej od kilku lat w rankingu Gazety Prawnej jako lider na terenie Polski południowo-wschodniej. Odbyła także praktyki prawnicze w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. Jej zainteresowania skupiają się wokół prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa własności intelektualnej. Aktualnie uczestniczy w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego oraz prawa spółek. Posługuje się biegle językiem angielskim, w tym posiada certyfikat znajomości języka prawniczego TOLES.