Barbara Pogorzelska

Barbara Pogorzelska jest aplikantką adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Z Kancelarią związana jest od stycznia 2017 r. i aktualnie odbywa aplikację adwokacką pod patronatem adw. Joanny Dąbrowskiej-Samsel. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Podczas studiów zdobyła szerokie doświadczenie zawodowe w Starostwie Powiatowym w Mławie oraz w Komendzie Powiatowej Policji w Mławie. Odbyła także praktyki prawnicze karne i gospodarcze w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, praktykę związaną z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia, praktykę cywilistyczną w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa oraz praktykę zawodową w Prokuraturze Rejonowej dla Warszawy-Śródmieścia. Podczas odbywania aplikacji adwokackiej doświadczenie zawodowe zdobywała również pracując w kancelarii adwokackiej specjalizującej się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego oraz prawa karnego. Zainteresowania Pani Barbary Pogorzelskiej skupiają się wokół prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa pracy. Aktualnie uczestniczy także w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego oraz prawa spółek. Włada językiem angielskim.